1. Potential – What is holding you back?
2. Vision – Can you touch your dreams?
3. Belief – First believe you can – Then KNOW you can!
4. Desire – What do you want that brings you one step further?
5. Purpose – Do the things you love. Don’t look for meaning. Create it!
6. Courage – Do you have the courage to place your dreams above your fears?
7. Perseverance – Don’t let anything stop you! Never give up following your path to success!
8. Inspiration – What inspires you? How do you inspire others?
9. Passion – What drives you? What fuel does your Soul need? What are you here for?
10. Motivation – What makes you happy?
11. Creativity – You are the most genius creation of the universe! Do what you are here to do! Do it NOW!
12. Greatness – Take a chance. Better to act and fail than do nothing! Be the Achiever you were born to be. Climb any mountain! Be Great! BE!

Det er en gammel video. Fra 2004 tror jeg. Billederne er taget med et af datidens ypperste kameraer. Man kan vist lige akkurat se hvad de forestiller! Jeg lavede den sku fordi jeg havde brug for at inspirere mig selv. Musikken er også hjemmelavet.

Videoen blev et udtryk for min egen process med at nå mine egne mål.

Det er det Maskuline der sætter retningen of går efter målet. Det er det Feminine der sørger for at det er den rigitge retning og de rigtige mål! Og jeg taler ikke om Mænd og Kvinder! Jeg taler om den Indre Mand of den Indre Kvinde!