Parforhold i fremtiden

Parforhold som institution har altid udviklet sig. Indtil vores bedsteforældres tid, har rollerne været klart fordelte. Manden skulle være maskulin og kvinden feminin. Det er det samarbejde der har gjort, at vi har overlevet som art! Men evolutionen har en plan. Så omkring 2. verdenskrig begyndte det så småt at vende, fordi mange kvinder var nødt til, at gå på arbejde fordi mændende var i krig. I tredserne begynder vi at se effekten af det. Kvindefrigørelsen bliver det kaldt og kvinder begynder at bliver mere maskuline, hvilket kommer til at betyde, at rigtig mange forhold består af to maskuline væsner. Konkurrence elementet er maskulint og derfor bliver mange forhold en konkurrence, hvor den biologiske mand går på retræte – og bliver feminin!

Rollerne er byttet og vi kan se på skilsmissestatistikkerne, at det ikke er en god parforholdskonstellation – længere. MEN netop den sammensætning er hvad evolutionen ønsker. Hvis mænd og kvinder skal have en effektiv lektion i, hvordan det modsatte køn fungerer indefra, er det den eneste brugbare løsning.

Så evolutionen har et formål med det!

Og formålet er at gøre os mere hele. Vi får ganske enkelt chancen for, at integrere det modsatkønnede i os selv.

Det har den helt store fordel, at vi bliver MEGET bedre i stand til at forstå partneren i forholdet. Det betyder også, at vi allerede nu begynder, at kunne etablere forhold der består af langt mere selvstændige individer, fremfor to mennesker der forsøger at lappe egne huller ved hjælp af en kæreste. Vi bliver mere hele mennesker. Det er en slags naturlig healing!

Nøgleordet for fremtidens parforhold er Balance. Fordi kærligheden findes IKKE i ekstremerne – bare kig ud i verden! Kærligheden fordybes i balancen!

 

1. Fremtidens parforhold er også venskab og partnerskab. I dag er parforholdskemien baseret på polarisering mellem det maskuline og det feminine og hvis den polarisering ikke er til stede er der ingen gnist. Det er helt naturligt, men i længden ikke holdbart. At være venner skaber ingen umiddelbar gnist, men det kan skabe en tættere forbindelse og så er der bedre basis for en gnist. I fremtiden vil helhed og inklusivitet være overordnede retningslinier og parforhold vil udvides til at skulle rumme spirituel tiltrækning oven i kemisk, fysisk og psykologisk tiltrækning.

2. I fremtidens parforhold ‘connecter’ vi også på det mentale niveau, hjerte niveau og det spirituelle niveau, i stedet for kun på et fysisk og et emotionelt niveau (fysiske og psykiske behov). Den naturlige tendens i parforhold i dag er at indgå en aftale om at hvis du giver mig det jeg har brug for så giver jeg dig det du har brug for. Det foregår naturligvis ubevidst, så når vi giver partneren noget er det udfra en antagelse om, at denne har brug for det samme som jeg selv har brug for. Resultatet er frustrationer over ikke indfriede (og oftest ikke bevidstgjorte) psykologiske behov. Derfor skal vi vokse kærlighedsmæssigt ved først at afbalancere fornuft med følelser, hvilket faktisk åbner ind til hjertet. Det er en lang process, men det er det tilbud evolutionen har til os nu: Udvikling af hjerte (ved hjælp af balance og helhed) eller uddø!

Når hjertet udvides tilstrækkeligt gennem Det Bevidste Forhold, åbner det ind til et spirituelt niveau hvor formålet med vores liv kan komme til syne og meningen med parforholdet kan åbenbares på dybere niveauer.

3. I fremtidens parforhold VÆLGER vi at elske fremfor at blive ‘ofre’ for en forelskelse. En forelskelse er baseret på forventningen om indfrielsen af ens egne psykologiske og UBEVIDSTE behov. Forelskelsen er et ubevidst psykologisk kompleks, der er bliver grundlagt umiddelbart efter fødslen hvor vi deler os selv op i hvad vi vil være og ikke være. Vi finder hurtigt strategier der giver os forældrenes opmærksomhed og vi finder også strategier der ikke virker. Det betyder at vi deler os i en bevidst del og en ubevidst del. Og den ubevidste del gemmes væk i Skyggen/underbevidstheden. På dette niveau deler vi os alle sammen i to grupper. Enten bliver vi indadvendte eller vi bliver udadvendte. Vi glemmer simpelthen halvdelen af os selv. Derfor vil vi tiltrække en partner der ligner det vi har glemt i os selv. Ganske enkelt for at vække denne slumrende del. Det forstår vi bare ikke, så forskelligheden bliver en fjende der truer os (truer vores OPFATTELSE af os selv) i stedet for en udviklingsmulighed.

4. I fremtidens parforhold udvikler vi kærlighed. Vi vokser sammen og vågner mere og mere op til større og større kærlighedsevne. Mange mennesker lider under den vrangforestilling at kærlighed er lig med behovsdækning. Det er det også! Men i fremtiden vil den del blive mindre og mindre fordi Fremtidens Parforhold vil klarlægge vores behov, bevidstgøre dem så vi ikke bliver styret af det ubevidste, men selv vælger at navigere gennem skærene i det ubevidste hav indtil vi når højere niveauer af kærlighed. Det er nemlig sådan at selvom det er hårdt, mørkt og vanskeligt, vil arbejdet med at bevidstgøre ens egne behov og motiver langsomt blødgøre den grænse der er mellem det bevidste og det ubevidste og det har en MEGET STOR effekt på kærlighedsevnen. Den bliver simpelthen større!!! Miraklet er at mere vågenhed er det samme som mere hjerte.

5. I fremtidens parforhold er balance et nøgleord og forståelsen for at kunne udvikle kærlighed. Som mennesker har vi en stærk tendens til at vælge det positive og sige nej til det negative. Men vi burde snart opdage at vi ikke kan vælge at være glade 24 timer i døgnet. Mekanismen er at ved at sige ja til vores positive følelser lægger vi i virkeligheden låg på de negative. Og det har rent faktisk været måden at håndtere dem på indtil nu. De negative følelser vil blive ved med at hjemsøge os indtil vi ser og anerkender dem og begynder at arbejde på at få dem integreret i vores egen helhed i stedet for vedblivende at dele sig selv op i ja til det gode og nej til det sure. Når der er balance i mellem det bevidste og det ubevidste og når der er balance mellem det indre maskuline og det indre feminine åbner hjertet. Og når hjertet åbner gør kreativiteten det også!

6. I fremtidens parforhold har vi nogle konkrete værktøjer til at bevidstgøre behov, længsler, negative emotioner osv. Indre øvelser, drømmearbejde, skyggearbejde, mindfulness, anerkendende kommunikation… For to hundrede år siden begyndte fi at finde ud af at fysisk hygiejne kunne spare os for mange sygdomme. I dag skal vi til at arbejde med mental og emotionel hygiejne og derved spare os selv for indre psykologiske og emotionelle lidelser.

7. I fremtidens parforhold tager man ansvar for sine egne følelser når man lytter til og lever sig ind i partnerens sandhed og verdensbillede. Den mest naturlige reaktion i dag på at partneren har et anderledes verdensbillede er en subtil ubevidst angst for at mit eget verdensbillede er forkert. Derfor vil vi ofte straks begynde at forsvare vort eget verdensbillede og måske endda gå til angreb på partnerens. Vi føler os truet på et meget ubevidst niveau og derfor prøver vi – stadig ubevidst, at ændre partneren og dennes holdninger og livsanskuelser til noget der ligner vores eget verdensbillede. Det er ren manipulation og det er helt respektløst!

Men i virkeligheden er det ufarligt fordi ens eget verdensbillede er kun et billede og dermed ikke den reelle verden, men vi lægger så megen ubevidst vægt i vores egen opfattelse af verden, at vi føler os truede når andre der har en anden opfattelse kommer for tæt på os.
Det går simpelthen ikke. I fremtiden har vi udviklet lytte- og dialogformer der kan hjælpe os. Flere er faktisk udviklet. Først Girafsprog, sidenhen Imago dialogen og der kommer flere og bedre værktøjer indtil vi til sidst er i stand til, at rumme partnerens verdensbillede og forstå, at et billede bare er et billede og at den reelle virkelighed faktisk er fælles.

Vi tror at kærlighed handler om at partneren giver os det vi vil have og hvis vi ikke får det vi vil ha’ føler vi os ikke elskede – vi vælger at tro at partneren ikke længere elsker os i stedet for at hylde og ære forskelligheden.

8. I fremtidens parforhold respekterer vi vores egne og partnerens grænser. Grænserne mellem os er usynlige. Har vi under opvæksten valgt indadvendtheden, har vi trukket os tilbage fra vores grænser. Har vi valgt udadvendtheden er vi gået ud over vores grænser med deraf følgende risiko for at invadere andre. Hvis vi har den ene struktur som bevidst platform for vores adfærd har vi den anden i ubevidstheden. Det betyder at hvis en indadvendt struktur presses/stresses nok vil den vende vrangen ud og vise sin udadvendthed og agere som en udadvendt person, men kun kortvarigt og vice versa. Det betyder blot at vi ikke har styr på vores egne grænser og dermed heller hvor andres grænser går. 100% respekt for hinandens forskellighed er altafgørende for hvor godt forholdet fungerer og jeg man ubevidst er bange for partnerens meninger eller værdier fordi de er forskellige fra ens egne og derved forsøger at lave partneren om så vedkommende passer ind i ens eget verdensbillede, har jeg et stort problem. Det er ikke partneren der skal ændre sig for at jeg kan have respekt. Det er mig!

9. I fremtidens parforhold lever vi et ansvarligt liv i forhold til miljø og omgivelser. Vi vil snart opdage at der er en sammenhæng imellem hvordan vi lever i vores indre liv, hvordan vi lever i vores parforhold og hvordan vi lever i verden. Vi er ved at opdage at økologi og vedvarende recirkulation er nødvendig i den fysiske verden og snart vil vi opdage at det er lige så nødvendigt et leve efter de samme principper i vores indre liv og i vores parforhold.

10. I fremtidens parforhold er vi helt bevidste om både hinandens og egne værdier. I dag er vores højeste værdi i et parforhold at få vores psykiske og vores fysiske behov dækket. I fremtiden vil værdierne omfatte en udvikling af fundamental respekt for hinanden. Vi vil blive klar over at vi også har nogle værdier der handler om mening, kreativitet og bidrag. Både i relation til partneren og i relation til verden.

11. I fremtidens parforhold forstår vi at selv om vi hjælper hinanden med at dække psykologiske behov, er det i den sidste ende kun ejeren af behovet der virkelig kan dække det. Det her er en af de vanskelige. Den korte version er at vi tror at en partner kan dække vores indre psykiske mangler og at partneren er den der skal give os kærlighed. Intet kan være mere forkert. Det eneste en partner kan gøre er at hjælpe med at spejle og opdage hvor hullerne er. Arbejdet med at acceptere og transformere sine egne skyggesider og huller er udelukkende ejerens ansvar. Partneren er ikke ansvarlig for min lykke!

12. I fremtidens parforhold er vi bevidste om at de fysiske behov handler om at lave aftaler. Ret enkelt og mange praktiserer det allerede. Detaljerede planer og aftaler om hvem der vasker op, hvem der laver mad og hvornår. Hvem henter børn, hvem køber ind, Hvem går på arbejde. Hvor og hvordan skal vi bo. Der vil senere her på siden komme et forslag til en ‘samarbejdsaftale’ som man bør kigge på og få på plads inden man indgår i et forhold!!!

13. I fremtidens parforhold bruger vi sexualiteten bevidst til at udvikle kærlighed. I dag bruger vi de seksuelle energier til at lukke de skrigende stemmer fra underbevidstheden der vil have opmærksomhed. Det har næsten ingen effekt på ophelingen af ens egen halverede struktur. At arbejde Tantrisk giver plads og rum til at de følelsesmæssigt forknudrede og sammensnørede ting kan komme op til overfladen og blive set ægte hvorved man reelt kan transformere dem. Dette arbejde giver ikke blot et bedre sexliv. Det giver også et langt rigere kærlighedsliv.

14. I fremtidens parforhold VÉD vi at vi kun kan få kærlighed ved at give. Hvis man rager til sig og forsøger at tage noget ødelægger man det naturlige flow. Hvis man giver styrker man det naturlige flow. Utallige har sagt det før jeg: Man skal give før man kan modtage. Den allerstørste ‘hemmelighed’ i et parforhold er at give i stedet for at forvente at partneren giver. Gennem udviklingsarbejdet i forholdet skaber man ligevægten. Partnere i underskud kan ikke leve af at modtage. Men ved at bearbejde ens egne psykiske sorte huller kan man hindre at man bliver et vacuum der er afhængig af at modtage. Og derved kan man bringe sig selv i en giver position så forholdet kan balancere.

15. I fremtidens parforhold har vi lært at fokusere på NUET! Grunden til at vi opfører os uhensigtsmæssigt i parforhold ligger næsten altid i vores egen FEJLAGTIGE opfattelse af verden. Vi har gennem opvæksten LÆRT at se verden på den måde der giver os størst udbytte – uden et sekund at overveje at ting ændrer sig. I vores parforhold lever vi efter de samme strategier som vi brugte da vi som børn skulle have forældrenes opmærksomhed!!!! Vi lever i fortiden! Og vi ved det ikke!

Nogle af os har så travlt med at komme hen til et sted i livet hvor vi kan nyde det. Vi skal lige have et nyt job. Den fede bil. Det rigtige hus og et par børn. Først da kan vi rigtig slappe af og nyde livet. Men det er også bare en strategi vi har lært som børn.

Der er kun et eneste sted man kan blive lykkelig. Og det er nu. Slip fortiden, glem forestillingerne om fremtiden og ankom til Nuet! Mere og mere. Det er i øvrigt også fra det sted vi skaber fremtiden!

16. I fremtidens parforhold forstår vi hvornår et forhold er slut og vi forstår at handle anstændigt derefter. Hvor tit har vi set at frustrationer over ikke indfriede forventninger kommer negativt til udtryk når vi så småt begynder at erkende, at der er noget galt? Det er så nemt at give partneren skylden, men det vil være umådeligt mere frugtbart selv at tage ansvaret.